Dự Án Bioway

Với kinh nghiệm và sự hiểu biết về nhu cầu đất đai và cây trồng tại Indonesia, Bioway Việt Nam đã phát triển thành công công thức phân bón hữu cơ phù hợp, đáp ứng nhu cầu cụ thể của nông dân tại quốc gia này và đồng thời mở ra một cánh cửa mới khi xuất khẩu lô hàng phân bón hữu cơ đầu tiên sang thị trường Indonesia.

Bioway Việt Nam dẫn đầu cách mạng nông nghiệp hữu cơ tại Nông trường Chè Tâm Châu với công nghệ ủ phân hữu cơ AT-6H. Sản phẩm cây chè tăng cường hiệu suất và chất lượng, bảo vệ môi trường và đất trồng. Hỗ trợ nông nghiệp bền vững và tăng giá trị kinh tế cho nông dân.

Scroll to Top