20231107 175059

Chia Sẻ Các Bác Nông Dân Sau Khi Sử Dụng Phân Bón Hữu Cơ Bioway Tại Hội Thảo Long An

Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm của bà con nông dân sau khi sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ bumi trên cây trồng. bà con tin dùng phân bón của bioway cho ra kết quả và chất lượng vượt trội về số lượng và chất lượng sau thu hoạch, cây được phục hồi cho vụ sau đất đai được cải tạo mới dưỡng chất nhiều hơn giảm chi phí đầu tư.

Nông dân tỉnh Long An chia sẻ cảm nghĩ khi sử dụng phân bón hữu cơ Bioway
Scroll to Top