Ứng Dụng Phân Bón Hữu Cơ Bioway Vào Cây Lúa Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

mô hình trình diễn phân bón hữu cơ trên cây lúa nước việt nam cho ra kết quả hơn so với mong đợi.
Ứng dụng mô hình phân bón hữu cơ cho vùng canh tác lúa ở đồng bằng sông cửu long.
Scroll to Top