Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)

Tập Đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam “Hướng Xanh” Với Doanh Thu Xấp Xỉ 25.000 Tỷ Đồng Năm 2024

Tập Đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam (VRG) dù đối mặt với nhiều khó khăn lớn nhưng vẫn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2023 và hướng tới việc đảm bảo tăng trưởng năm 2024.

Hoàn thành mục tiêu chủ yếu Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), tổ chức ở TP.HCM ngày 26/12, ông Lê Thanh Hưng, Tổng Giám đốc VRG, cho biết, tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo sâu sắc của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn vẫn đã đạt được một số kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)
Khai thác mủ cao su đạt sản lượng cao.

Về mục tiêu sản xuất, sản lượng mủ cao su đã vượt qua kế hoạch với 445.000 tấn, tăng 3,5% so với năm 2022. Đồng thời, tiêu thụ cao su cũng đạt 520.290 tấn, vượt qua kế hoạch và tăng 3,8% so với năm trước.

Về mục tiêu tài chính, tổng doanh thu hợp nhất đạt 24.485 tỷ đồng, bằng 101,0% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt 4.015 tỷ đồng, bằng 101,5% kế hoạch.

Một thành tích đáng chú ý của VRG trong năm 2023 là việc đảm bảo việc làm ổn định cho 83.125 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng, tăng khá so với năm 2022. Thậm chí, một số công ty còn tăng thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2023.

Tuy nhiên, năm 2024 tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của VRG. Giá mủ cao su vẫn ở mức thấp và khó dự đoán. Thị trường gỗ cao su cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của thị trường bất động sản trong nước và suy thoái kinh tế của các nước lớn.

Tuy nhiên, VRG sẽ tập trung vào việc đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ chính trong năm 2024. Đồng thời, VRG sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng kinh tế – môi trường – xã hội và thực hiện chương trình tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Để đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kế hoạch của VRG trong năm 2024 sẽ được xây dựng đồng bộ từ các đơn vị thành viên trên cơ sở phân tích, đánh giá tồn tại, hạn chế của năm 2023; năng lực tổ chức sản xuất, dự báo môi trường kinh doanh và đầu tư; phân tích và đánh giá các yếu tố rủi ro khi xây dựng và thực hiện kế hoạch để đảm bảo phù hợp với thực tế của các đơn vị thành viên và Tập đoàn.

Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch năm 2024 của VRG vẫn tiềm ẩn rủi ro do chưa thể dự báo chính xác các nguyên nhân khách quan, bất khả kháng bao gồm giá bán mủ cao su, rủi ro tỷ giá đồng tiền của Lào và Campuchia, khó khăn về cơ chế, chính sách khi trả đất về địa phương và phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su.

Với những thách thức này, VRG sẽ tạm giao kế hoạch khối lượng năm 2024 để các đơn vị thành viên có cơ sở thực hiện và hướng dẫn xây dựng, trình duyệt kế hoạch chi tiết cho tất cả đơn vị trong các lĩnh vực, ngành nghề.

Cụ thể, VRG sẽ tập trung vào khai thác mủ cao su, thu hoạch gỗ cao su và sản xuất các sản phẩm công nghiệp khác. Đồng thời, VRG cũng sẽ tăng cường các hoạt động liên quan đến tài chính và đầu tư.

Dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng VRG đang đạt được những kết quả tích cực trong phát triển bền vững của ngành cao su Việt Nam. VRG tin rằng với sự đoàn kết và nỗ lực của toàn bộ đội ngũ, ngành cao su Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước.

Scroll to Top