Năm 2024: Nông Nghiệp Hữu Cơ Đồng Nai Đặt Mục Tiêu Bứt Phá Trong Bối Cảnh Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội

Trong giai đoạn cuối của kế hoạch phát triển 2021-2025, ngành nông nghiệp hữu cơ tại Đồng Nai đặt ra hàng loạt mục tiêu quan trọng, tập trung vào xây dựng nông thôn mới (NTM), chương trình OCOP (Mỗi xã một sản phẩm), và quá trình tái cơ cấu nông nghiệp.

Nông nghiệp sử dụng phân bón hữu cơ trên lúa
  • Vượt Khó, Ghi Nhận Thành Tích Ấn Tượng

Mặc dù gặp phải nhiều thách thức từ sau đại dịch Covid-19, ngành nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai vẫn thu được nhiều kết quả đáng kinh ngạc. Năm 2023, giá trị sản xuất nông – lâm – thuỷ sản đạt gần 48,9 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 3,6% so với năm 2022, góp phần quan trọng vào tổng GRDP của tỉnh.

Xây dựng NTM tiếp tục là ưu tiên, với 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Sự phát triển của chương trình OCOP cũng gây ấn tượng khi có 220 sản phẩm OCOP từ 120 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên, đồng thời Đồng Nai hiện đứng thứ 2 cả nước về số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

  • Nỗ Lực Đạt Mục Tiêu Mới

Trong năm 2024, ngành nông nghiệp Đồng Nai tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới, trong đó việc xây dựng NTM không có điểm dừng. Phấn đấu để có 9 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, và 3 huyện hoàn thành NTM nâng cao là những ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, ngành nông – lâm – thuỷ sản cũng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 3-3,5% so với năm 2023, duy trì tỷ lệ che phủ cây xanh ở mức 52%, và đạt tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 84,5%.

Năm 2024 là cơ hội để ngành nông nghiệp hữu cơ Đồng Nai nỗ lực bứt phá, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng thời, việc tăng cường hợp tác với các hợp tác xã (HTX) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững.

Nguồn : Báo Đồng Nai

Scroll to Top