dua hau 1

Quyết Định Số 5190/QĐ-BNN-BVTV Phê Duyệt Đề Án Phát Triển Sản Xuất Và Sử Dụng Phân Bón Hữu Cơ Đến Năm 2030, Tầm Nhìn Đến 2050

Ngày 7/12/2023, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung đã  ký phê duyệt Quyết định số 5190/QĐ-BNN-BVTV về
đề án phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050. Nội dung chi tiết:
 
tại đây.
Scroll to Top